Certificeringer

Finér

Format finér

Finértyper - se billeder

Folder - Fremstillingsprincipper

Vores nyheder

Læs om DaVeCo

 
CERTIFICERINGER


I gennem mange år har vi stillet krav til vores leverandører om, at det træ vi køber, skal komme fra skove med genplantningsprogrammer. Det har derfor været et naturligt ”next step” at få papir på træets oprindelse - en garanti for bæredygtigt skovbrug, som vi kan give videre til vores kunder. Derfor blev vi FSC®-cerrtificeret i starten af 2010.

De globale certificeringssystemer sikrer at skovbrug drives på en langsigtet, bæredygtig måde: her er FSC® (Forest Stewardship Counsil®) en anerkendt aktør.

DaVeCo er certificeret her:

FSC® certificate code: NC-COC-011829 / NC-CW-011829 (se vores FSC-bevis)

FSC® er den eneste globale certificeringsordning til træ, der har bred opbakning fra grønne organisationer som WWF, Greenpeace og Verdens Skove. FSC certificeringsordningen overvåges af en ekstern, neutral tredjepart.

Globalt set var 8 % af verdens skove certificerede i 2010. I norden er vi kommet endnu længere, her er cirka 80 % af skovene certificerede i henhold til FSC®.

Chain of costody (CoC)
En vigtig del af FSC®s opgave er at være garant for træets oprindelse. For at være FSC®-certificeret virksomhed og dermed have ret til at sælge certificerede produkter, må virksomheden kunne dokumentere træets oprindelse. Sporbarheden gælder alle led i værdikæden, uanset hvor mange led der er mellem det fældede træ og det færdige møbel. Kun på den måde kan slutbrugeren have sikkerhed for at det træ, der er anvendt til møblet kommer fra en ansvarlig kilde.

DaVeCo har certifikat til FSC®. Ved henvendelse kan man få detaljeret information om hvilke certificerede træsorter vi kan tilbyde.

Skovene og klimaet
Skovene har stor betydning for klodens klima. Når planter vokser optager de CO2 og afgiver det igen når de dør eller brændes af. 80 % af landjordens CO2 er bundet i skovene. Når skovarealer forsvinder forrykkes CO2-balancen og det er medvirkende til klimaforandringerne. Hvert år forsvinder et skovområde svarende til tre gange Danmarks størrelse. Afskovning er et globalt klimaproblem, men et problem vi, som producent af træbaserede møbler, kan bidrage positivt til at reducere. Løsningen er ikke, i modsætning til hvad man umiddelbart skulle tro, helt at undlade at anvende træ som materiale til møbler, men at anvende træ på en bæredygtig måde.

At drive skoven bæredygtigt betyder, at skoven bruges på en ansvarsfuld måde, som lever op til fastsatte krav, der omfatter de økologiske, sociale og økonomiske aspekter. Genplantning sikrer, at skovbruget kan drives på lang sigt, og derved også imødekomme sociale og økonomiske hensyn.

Bæredygtigt skovbrug betyder:
• At skoven drives ansvarsfuldt og langsigtet
• At der ikke fjernes mere træ ens skoven kan nå et reproducere
• At skoven som økosystem bevares, sammen med dens biodiversitet
• At de sociale og økonomiske forhold forbedres for de mennesker, der lever af og i skoven
• At skovdriften sker på en økonomisk rentabel måde
• At skovdriften overvåges og løbende tilpasses

De sociale aspekter af skovcertificering
FSC® fastsætter krav om, at skoven drives på en ansvarsfuld måde, der omfatter såvel økologiske som sociale og økonomiske aspekter. De tre aspekter vurderes ikke isoleret, men som en helhed, der tilsammen definerer ansvarlig skovdrift.

 
KONTAKT


DaVeCo ApS
Industrivej 23
8800 Viborg
T: +45 8630 0010

Se medarbejdere


FSC

Læs mere om FSC


Rainforest Alliance

Læs mere om Rainforest Alliance 
 
   
Daveco
 
DaVeCo ApS | Industrivej 23 | 8800 Viborg | T: +458630 0010 | M: +452020 7218 | pj@daveco.dk